Realizácia všetkých zemných a výkopových prác za rozumné ceny. Zárukou profesionálnych prác sú bohaté skúsenosti našich pracovníkov. Vieme pre Vás zrealizovať výkopové práce, lebo nám to ide vďaka najnovšej technike rýchlejšie.

Ponúkame:

  • výkopové práce
  • výkopy základov pre rodinné domy, haly, bytovky,…
  • výkop jám rôznych rozmerov pre bazény, šachty, pivnice, žumpy, pätky, trativody, sondážne jamy na prípojky, prípojky sietí…
  • vŕtanie dier (napr.: na oplotenie, billboardy…)
  • pieskovanie a zásyp jám a výkopov
  • ručne odkopávanie plôch v tažko prístupnom teréne
  • rôzne druhy výkopov rýh, sondážnych jám (napr.: výkopy na inžinierske siete…)