Terénnymi úpravami sa upravuje prírodný terén a povrch pozemku do rôznej hĺbky tak, aby sa dal čo najvhodnejšie využiť na stavbu domu a optimálne využívať aj neskôr pri používaní záhrady. Rovinný terén upravujeme, aby sme ho zbavili fádnosti, a svahovitý musíme upraviť preto, aby sme vôbec mohli využívať okolie domu a záhradu. Pri terénnych úpravách riešime zmeny úrovne terénu, spájame rôzne úrovne, upravujeme terén modelovaním, pričom pracujeme so zeminou na povrchu i v spodných vrstvách.

Ponúkame:

  • úpravy terénu okolo budov, domov, ciest…
  • úprava a rozhrnutie materiálu medzi základmi
  • úprava terénu s prípravou podkladu na chodníky, parkoviská atď. (polievanie stabilizácií)
  • vytŕhanie koreňov stromov, vyčistenie a zrovnanie pozemnku, terénne úpravy
  • úprava skládok a zhŕňanie materiálu